Oświatowiec to prywatna instytucja edukacyjna, która powstała w 2004 roku. Głównym obszarem naszej działalności jest edukacja dorosłych i edukacja zawodowa. Prowadzimy również badania i analizy na tym polu. Oświatowiec ma doświadczenie w tworzeniu i prowadzeniu różnego rodzaju krótkich kursów, od poświeconych ogólnej edukacji (kompetencje kluczowe, umiejętności miękkie, umiejętności podstawowe) do specjalistycznych kursów zawodowych (zarządzanie ogólne, zarządzanie nieruchomościami, bazą hotelową, zarządzanie w turystyce itd.). Nasza firma zaangażowana była również w organizację kampanii promocyjnych- rekrutację uczestników imprez, promocję wydarzeń i działań społecznych.

Oświatowiec posiada wyjątkowe doświadczenie w prowadzeniu i nadzorowaniu prac budowlanych, szczególnie związanych z adaptacją budynków dla celów naukowych i edukacyjnych. Zakres działalności firmy w 2009 roku rozszerzył się i obecnie Oświatowiec zarządzania nieruchomościami. Naszymi klientami są dorośli słuchacze, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę zgodnie ze zainteresowaniami.  

Nasi specjaliści zaangażowani są w szereg działań nakierowanych na kształcenie dorosłych. Oświatowiec, dzięki doświadczeniom w prowadzeniu szerokiego wachlarza kursów jest atrakcyjnym centrum szkoleniowym z bazą metodologiczną, techniczną i umiejętnościami organizacyjnymi. Posiadając zaplecze do tworzenia raportów typu state-of-art, zaplecze techniczne i narzędzia metodologiczne, możemy być atrakcyjnym partnerem wielu projektów.